Disclaimer

Algemeen

Marinka Bil, hierna te noemen Marinka, verleent u hierbij toegang tot www.eetpaleo.nl (de Website) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Marinka behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Marinka spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Marinka.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Marinka. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marinka, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Privacy statement

De website maakt via Google Analytics en andere netwerken gebruik van cookies. Zo kunnen er statistieken worden bijgehouden en banners getoond worden. Derde partijen kunnen ook cookies plaatsen via bijvoorbeeld Facebook of YouTube.

Meer over welke gegevens worden gemeten en opgeslagen kun je lezen in de privacy statement.

Medische disclaimer

De website is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk, niet als medische handleiding. De recepten op dit blog zijn niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling dan ook. Raadpleeg bij vragen of lichamelijke klachten een (natuur)arts. Het toepassen van de tips en adviezen op deze website, zijn geheel op eigen risico. Marinka kan daar niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.